Ressurs koordinator

iconstillingerRessurs koordinator

locationStavanger
Ressurs koordinator

For vår kunde søker vi etter en nøyaktig og strukturert Ressurs koordinator for oppdrag med snarlig oppstart.

Arbeidsoppgaver:

 • Hovedansvar for å koordinere arbeidet med å utnytte selskapets ingeniør- og prosjektlederressurser optimalt
 • Ansvar for tildeling av prosjektressurser og å optimalisere den totale ressursutnyttelsen innenfor alle fag og lokasjoner
 • Rapporting til Project Manager og nært samarbeid med prosjektledere og øvrige fagledere
 • Tett samarbeid med de øvrige funksjonene i ressursforvaltningen
 • Bidra til at selskapet til enhver tid har rett kombinasjon av kompetanse og kapasitet i forhold til eksisterende og nye prosjekter
 • Foreta ressursdisponering basert på foreliggende ressurssituasjon, ressurstilgang, ordrereserve og sannsynlig scenario for ordreinngang
 • Sørge for at planleggingen tar hensyn til å optimalisere kapasiteten i selskapet
 • Kommunikasjon med kunde/prosjekt/partnere/ outsourcing/ etc.
 • Nedbemanningsvurderinger i prosjekt
 • Søke etter ressurser i system
 • Utvelgelse og nominasjon av konsulenter
 • Delta i ressursmøter
 • Evaluering av CV-er
 • Vurdering ved oppsigelser av ansatte
 • Behov ifm. ansettelser
 • Konsulentintervjuer
 • Mottak av ressursbehov
 • Kvalitetssikre ressurstilgjengelighet
 • Kontraktsdiskusjon med innkjøp og Legal advisor inkl. solidaransvar
 • Samarbeid med fagledere og andre saksbehandlere, samt ingeniører i selskapet
 • Oppdatering av ressursdatabaser
Krav til stillingen:
 • Relevant formell utdannelse, minimum Bachelor
 • Du snakker og skriver flytende norsk og engelsk
 • Erfaring med Onix og Propeople
CV og søknad sendes snarest til post@rightskills.no
 

Søk på stillingen ved sende inn skjemaet under sammen med utfylt CV mal.

CV malen laster du ned under her:

Ledige Stillinger

Logistikkmedarbeider

close
Logistikkmedarbeider forsyningsbase Tananger
locationStavanger

Procurement & Inventory Professional

close
Procurement & Inventory Professional
locationStavanger

Forsyningsansvarlig

close
Forsyningsansvarlig
locationSandnessjøen
img2
img4