Operasjonell IT Prosjektleder / Prosjektkoordinator

iconstillingerOperasjonell IT Prosjektleder / Prosjektkoordinator

location
time01.01.0001 - 01.01.0001
For vår kunde ser vi etter en Operasjonell IT Prosjektleder / Prosjektkoordinator. Oppstart ASAP. Langvarig kontrakt.

For vår kunde ser vi etter en Operasjonell IT Prosjektleder / Prosjektkoordinator.
Oppstart ASAP. Arbeidsted Hundvåg. Langvarig kontrakt. 

Prosjektplanlegging & Projsektgjennomføring:
 • Planlegge og følge opp ett eller flere mindre IT prosjekter og prosjektaktiviteter i IT Porteføljen
 • Fasilitere møter og workshops inkludert møtereferat/dokumentasjon
 • Planlegge prosjekt kickoff møter, arb.møter, styremøter og lage prosentasjoner til disse
 • Sette opp interessentoversikt og tilnærmingsmetode av interessenter
 • Støtte interne kunder med å modne/ferdigstille prosjektforslag 
 • Utvikle implementeringsplaner og lede gjennomføring av implementeringsprosjekter
 • Identifisere avhengigheter med andre prosjekter i IT prosjektporteføljen
 • Benytte styringsparemetre til å styre prosjektaktiviteter som scope & kravinnhenting, planlegging, risk/usikkerhet, issue log, action, beslutningslogg
 • Innhente overordnet kundekrav (requirements)
 • Sette opp et overordnet prosjektbudsjett
 • Koordinere med interne prosesser ifbm prosjektstyring, for eksempel Innkjøp, applikasjonsforvaltning
 • Styre prosjektets produktleveranser
Forprosjekt/Prosjektbehovsidentifsering:
 • Modne frem prosjektbehov i tett samarbeid med interne kunder og på tvers av fagdisipliner (idefase/konseptfase FØR et prosjekt er sanksjonert)
 • Støtte IT PMO & CIO med adhoc requests
 • Støtte til å produsere en forenklet business case
 • Fasilitere møter og workshops inkludert møtereferat/dokumentasjon

Foretrukket kvalifikasjoner:
 • Self starter med leveransefokus
 • Solid erfaring med metoder/teknikker i prosjektstandarder som PRINCE2, PMBOK (PMI Body of Knowledge) eller Prosjektveiviseren  
 • Analytisk og løsningsorientert (problem solving skills)
 • Hands-on erfaring med å koordinere, planlegge og styre
 • Konfliktshåndtering
 • Interessentanalyse og -håndtering 
Ønskelig med:
 • IFS ERP (www.ifs.com)  
 • Generell ERP implementeringsforståelse
 • Generell forståelse applikasjonsforvaltning
 • PRINCE2 Foundation sertifisering ønskelig men ikke et must
CV og søknad merkes Operasjonell IT Prosjektleder / Prosjektkoordinator og sendes til post@rightskills.no
Aktuelle søkere kontaktes fortløpende.

Søk på stillingen ved sende inn skjemaet under sammen med utfylt CV mal.

CV malen laster du ned under her:

Ledige Stillinger

Teknisk Koordinator

close
For vår kunde søker vi etter en allsidig og dyktig Teknisk Koordinator
location

Senior SCM Professional – Contracts Advisor

close
On behalf of one of our clients, we are searching for a Senior SCM Professional – Contracts Advisor for a long time assignement, starting asap.
location

C&P Consultant

close
On behalf of one of our clients, we are searching for a C&P Consultant for a long time assignement, starting asap.
location
img2
img4