Contracts & Category Associate

iconstillingerContracts & Category Associate

locationStavanger
time15.08.2022 - 30.09.2022
Contracts & Category Associate, oppstart omgående, langvarig oppdrag

For vår kunde ser vi etter en dyktig Contracts & Category Associate.

Hensikten med rollen er å sørge for etablering, implementering og operasjonalisering av kontrakter i Operations. Sammen med resten av SCM Operations, og i samspill med resten av OST og engineering, skal rollen støtte hele aktivitetssettet til asset.

Stillingens overordnede formål:
Rollen er en del av teamet til Supply Chain Manager Operations, men jobber tett mot både Production, Engineering og Maintenance
Rollen skal bidra til å sikre systemer, prosesser og kontrakter, sikre rett vare / tjeneste, til rett tid og rett kost, fra behovet oppstår til betaling foreligger
Rollen skal bidra til forbedringer og styring av risiko i forsyningskjeden i henhold til bedriftens Management System og rammeverk
Bindeledd mellom Asset on- og offshore, CAM og leverandører
Etterleve verdier, overordnet strategi og styringssystem
Sikre at det jobbes i samsvar med Supply Chain Management Prosesser og sikre grensesnittet mot Logistikk, drift- og vedlikeholdsprosesser
Ansvarlig for daglig drift av demand planning, Sourcing & Supplier performance management i Operations
Ansvarlig for optimalisering og operasjonalisering av kontrakter
Sikre samarbeid og deling av beste praksis innenfor sitt domene
Støtte organisasjonen i systemfunksjonalitet og aktivt drive standardisering av arbeidsprosesser
Delta i forbedringsarbeid

Du er:
Strukturert og ryddig
Har gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig, både på norsk og engelsk
Har relevant utdannelse (Bachelor eller tilsvarende)

Søk på stillingen ved sende inn skjemaet under sammen med utfylt CV mal.

CV malen laster du ned under her:

Ledige Stillinger

Regnskapsmedarbeider

close
Vi ser etter deg som er regnskapsmedarbeider og kan starte nå
location

Planlegger

close
Vår gode kunde søker etter en dyktig planlegger til Jotun prosjekt for et 2 års oppdrag
location

Contracts & Category Professional

close
Contracts & Category Professional, project, long time assignment
locationStavanger
img2
img4