Business Support Administrator

iconstillingerBusiness Support Administrator

locationStavanger
Rollen er knyttet til å yte administrativ støtte til ledergruppen på et større utbyggings prosjekt innen oljeindustrien

NØKKELANSVAR
Være en gå-til-person og bindeledd for ledergruppene. Sørge for effektiv koordinering og informasjonsflyt mellom ulike deler av prosjektet og resten av organisasjonen. Være søkende på ulike tiltak som bidra til god arbeidsflyt og trivsel.
 
HOVEDOPPGAVER
•             Planlegge faste møter og samlinger. Følge opp alle praktikaliteter; deltakere, møterom, agenda, pre-read.
•             Bidra til god kapasitetsutnyttelse og arbeidsflyt på de ulike kontorlokasjonene, Trondheim, Fornebu og Stavanger. 
•             Følge opp enkelte moduler i prosjektets styringsverktøy (PIMS), herunder organisasjonskart/distribusjonslister og aksjonslogger
•             Vedlikeholde prosjektets SharePoint-sider og bidra til å synliggjøre prosjektet internt i selskapet blant annet gjennom intranett (workplace)
•             Mottak av nyansatte og konsulenter
•             Fleksibel ad-hoc kapasitet for prosjektets ledergruppe
•             Være en bidragsyter for et godt sosialt miljø
•             Noe reising må påregnes, men hovedsakelig basert på Fornebu

KVALIFIKASJONER
Utdanning
•             Relevant utdanning innenfor administrasjon
•             Erfaring kan oppveie for relevant utdanning 

Erfaring
•             Minimum 5 års relevant erfaring
•             Erfaring fra administrativ støtte
•             Generelt kyndig på de vanligste dataverktøyene i MS Office

Personlige egenskaper
•             Utadvendt, med gode mellommenneskelige kommunikasjons- og påvirkningsevner
•             Pliktoppfyllende
•             Lagspiller med en «One Team»-atferd som proaktivt søker råd og deler kunnskap
•             Selvstarter med sterkt leveransefokus, strukturert og systematisk
•             Ha drivkraften til å levere på en "alltid forbedrende" tankegang, inkludert nye arbeidsmetoder og digitale verktøy
•             Fleksibel og komfortabel å jobbe i et dynamisk miljø

Send inn din søknad i dag til post@rightskills.no og merk den med "Business Support Administrator"
 

Søk på stillingen ved sende inn skjemaet under sammen med utfylt CV mal.

CV malen laster du ned under her:

Ledige Stillinger

Rekruttering-/ HR Advisor

close
Vi ser etter en HR Advisor med solid rekrutteringserfaring.
locationStavanger

Administrasjonskoordinator

close
Vi ser etter en serviceinnstilt administrasjonskoordinator med 1-2 års erfaring.
locationStavanger

HR Advisor

close
On behalf of one of our customers we are searching for a candidate to fill the position as HR Advisor.
locationStavanger
img2
img4