Transportkoordinator

Transportkoordinator

For vår kunde søker vi etter en fleksibel og ansvarsfull medarbeider til rollen som transportkoordinator 

Ansvarsoppgaver:
•    Koordinering av godsmengde, veiledning, oppfølging, kommunikasjon med sjåfører
•    Diverse kontorarbeid

Vi ønsker at du: 
•    Har logistikkutdannelse eller relevant arbeidserfaring 
•    Har gode datakunnskaper
•    Har gode kommunikasjonsevner, både på norsk- og engelsk
•    Er geografisk godt kjent på Nord-Jæren
•    Er kjent med godsflyt hos samlastere, gjerne innenfor stykkgodsdistribusjon
•    Liker utfordringer og tar ansvar
•    Er kostnads og kvalitetsbevisst
•    Er fleksibel, systematisk og selvgående

Send søknad med CV til Post@rightskills.no, søkere vurderes fortløpende
Søknad med CV sendes her