K/HMS Rådgiver

K/HMS Rådgiver

For vår gode kunde ser vi etter en K/HMS Rådgiver.
Oppstart november/desember. I første omgang varighet 6 mnd, men det er gode muligheter for langvarig oppdrag.

Ideelt søker vi etter en kandidat med relevant erfaring fra shipping/rig. Nyutdannet kandidat med de rette egenskapene vil også vurderes.
Vi søker deg som har god IT kompetanse, du fremoverlent, selvmotivert, nysgjerrig, flittig og har stor arbeidskappasitet.


Kompetanse:
KHMS utdannelse eller erfaring.
Erfaring fra bruk av datasystemer,
God kompetanse på Powerpoint, Word og Excel
Erfaring fra, eller kjennskap til, drift av KHMS systemer. ISO9001/14001/45001

Stillingsbeskrivelse:
Dokument Controller
Koordinering av RUH systemet med ansvar for å allokere og klassifisere RUH
Koordinering av rapporter fra Verne- og miljøutvalg samt sikkerhetsmøter
Koordinere besvarelse på Reviews innen gitte tidsfrister
Koordinering av utarbeidelse og vedlikehold av manualer og kontakt mot myndigheter og leverandører om i samarbeid med Kvalitet & HMS sjef
Koordinere utarbeidelse av K/HMS kampanjer i samarbeid med Kvalitet &HMS sjef
Koordinere og oppdatere HSE Statistikker
Koordinere oversendelse av erfaringsoverføring
Utarbeide rapporter om K/HMS forhold til kunder
Utarbeide samlerapport for Månedsrapport for HMS registreringer fra fartøy
Lukke "grønne" og "gule" RUHer relatert til skip
Delta i rederiets vaktordning, og være disponibel for beredskapsgruppen.
Kontaktpunkt mot software leverandør SMS.
Oppgaver etter avtale med avdelingsleder.
Skipskontakt

CV og søknad merkes K/HMS Rådgiver og sendes til cs@rightskills.no
Søknad med CV sendes her