Planleder

På grunn av økende oppdragsmengde hos vår kunde, søker vi en dyktig Planleder. 
Oppstart ASAP, langvarig kontrakt 12 mnd. med mulighet for forlengelse. Arbeidsted Hundvåg.

Prosjektstyringsavdelingen er sentral i gjennomføringen av prosjekter og har ansvar for planlegging og oppfølging gjennom alle faser fra tilbud, konsept, Engineering, anskaffelse, bygging og ferdigstillelse frem til overlevering.

Arbeidsoppgaver:
Lede planleggingen av prosjektet i henhold til etablerte prosedyrer og rutiner
Lede, motivere og utvikle personalet i prosjektets planleggerteam
Ansvarlig for at planprosedyrer og rutiner innarbeides i prosjektet
Etablere og vedlikeholde planer, planleggingssystem og grensesnitt for å dekke prosjektets behov
Ansvar for ukentlig og månedlig planrapportering
Veilede og assistere alle involverte parter i prosjektet vedrørende detaljplanlegging og fremdriftsrapportering
Evaluere fremdrift og produktivitet
Gjennomføre trendanalyser
Delta i interne forbedringsprosjekter
 
Prosjektplanlederen inngår i prosjektets ledergruppe

Ønskede kvalifikasjoner:
Teknisk utdannelse
5-10 års erfaring som planlegger/planleder i EPCI prosjekter
Gjerne med erfaring med bruk av Safran eller Primavera
Søknad med CV sendes her
 
Domkirkeplassen 2, 4. et., 4006 Stavanger
Adresse
e-post
Følg oss på facebook