Driftskoordinator

For vår kunde søker vi etter en Driftskoordinator / Personalkoordinator med kjennskap til OCS for snarlig oppstart.

Som driftskoordinator skal du:
 • Koordinere prosessen med effektiv distribusjon av alle ansatte til offshore-enheter
 • Sikre effektiv kommunikasjon med ledergruppen (onshore og offshore)
 • Sørge for at logistikkadministrasjon blir behandlet raskt og effektivt
 • Støtte og gi råd til Operasjonsleder i forbindelse med spørsmål knyttet til personell og logistikk
 • Forsikre deg om at alle ansatte overholder lovbestemte og kundespesifikke retningslinjer og at all opplæring oppdateres i OCS
 • Bestille all medisinering for offshorepersonell og oppdater dette i OCS
 • Gi vitneforklaringer som del av disiplinær- og klageundersøkelser
 • Administrere vikarbasene effektivt, samt sørge for at systemene til enhver tid er oppdaterte
 • Bestille eventuell opplæring, reise og overnatting for personell når det kreves
 • Sentral rolle i beredskapsteamet for øvelser og reelle nødsituasjoner
 • Behandle permisjonssøknader, jobbsøknader etc.
Søknad med CV sendes her
 
Domkirkeplassen 2, 4. et., 4006 Stavanger
Adresse
e-post
Følg oss på facebook