Avdelingsøkonom/Cost Controller

I denne rollen kan du forvente en arbeidsdag hvor du er i jevnlig kontakt med kolleger fra ulike deler av organisasjonen, og du må derfor ha gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter.
Kandidaten må ha gode organisatoriske evner og kunne håndtere komplekse oppgaver i en hektisk hverdag med korte tidsfrister.
Du må være proaktiv, fleksibel og trives i et miljø med høyt aktivitetsnivå.
Vi søker deg som ser både detaljene, samt hvordan disse passer inn i det store bildet.
I denne rollen er det viktig at du behersker både norsk og engelsk skriftlig og muntlig.

Arbeidsbeskrivelse:
Økonomisk støtte og rådgiving for den operative organisasjonen
Kontinuerlig kontroll av regnskapstransaksjoner
Kostnadskontroll
Sikre samsvar med prosedyrer og prosesser
Månedsavslutning, herunder
- Inntektsanalyser og avsetninger
- Kostnadsanalyser og avsetninger
- Utarbeidelse av månedlige prognoser
- Månedlig rapportering, inkludert varians analyser
Utarbeidelse av årlig plan
Prosessforbedringer
Beregning og vedlikehold interne kostnadssatser

Kvalifikasjoner:
Høyere økonomisk utdanning på bachelor- eller mastergradsnivå
Du arbeider selvstendig (under tilsyn) og i team, proaktiv og fokus på sikkerhet
Minimum 2 års erfaring fra regnskap og kostnadskontroll, fortrinnsvis fra oljeindustrien eller prosjektregnskap
Gode Excel kunnskaper
SAP erfaring

Søknad med CV sendes her

 
Domkirkeplassen 2, 4. et., 4006 Stavanger
Adresse
e-post
Følg oss på facebook